נבחנים יקרים,
להלן מספר הנחיות חשובות מאוד לפני התחלת השימוש במערכת:


  • חשוב מאוד! אין לבצע אתחול או כיבוי למחשב בזמן שהתוכנה פועלת. אם יש צורך ביציאה מן המערכת ללא הגשת הבחינה, יש לעשות זאת על ידי לחיצה על כפתור היציאה העליון

  • נדרש להתקין את המערכת מספר ימים לפני הבחינה ולוודא שהיא עובדת

  • מיד עם כניסה לביצוע מבחן מחשבכם יינעל ולא תהיה גישה למדריך על גבי המחשב

  • יש לקרוא כאן את מסמך הדרישות המקדימות לפני התחלת העבודה

  • במקרה של שאלות הנוגעות למערכת, מדיניות הפרטיות ועוד, אנא בקרו בדף השאלות הנפוצות

  • במקרה של בעיה טכנית במהלך התקנה או תפעול התוכנה, תוכלו להיעזר בדף הבא


במידה ונתקלתם בבעיית התקנה או עדכון גרסה - הסרה והתקנה מחדש של התוכנה עשויה לפתור את הבעיה. (הנחיות להסרה והתקנת התוכנה מחדש ניתן למצוא כאן) 


משתמשים במחשבים ניידים- דאגו לחיבור המחשב לחשמל לאורך הבחינה כדי למנוע כיבוי המחשב עקב סיום הבטריה

לחצו למעבר לשלב ב: התקנת המערכת