עבור בחינה עם נספחים (כגון מאמר\דף נוסחאות), הסטודנט יכול להשתמש באנוטציות שונות אשר יאפשרו לו לבצע עריכה בנספחים בזמן הבחינה. 


הפיכת הנספח למצב עריכה


כשהסטודנט נמצא במסך הנספחים בבחינה, עליו להפעיל את מצב הצייר ע"י לחיצה עליו. 

 

אפשרויות העריכה בנספח


לאחר לחיצה על הצייר, הנספח ייכנס למצב עריכה והסטודנט יוכל להשתמש באנוטציות שונות שיהיו לו לעזר בזמן הבחינה.

בחלק העליון של המסך, הסטודנט יכול לקבוע את צבע, עובי או גודל האנוטציה.


 האנוטציות הקיימות- מירקור, מתיחת קו, ציור חופשי באמצעות קו וטקסט. כאשר הסטודנט בוחר בסוג אנוטציה מסוים, הוא ייצבע בצבע ירוק בהיר.

 

דוגמא לאנוטציות השונות (מצד שמאל למטה ניתן לראות את סוג האנוטציה וכפי שהיא מתקבלת על דף הנספח)-


במידה והסטודנט מעוניין למחוק אנוטציה מסוימת, עליו ללחוץ בשנית על סוג האנוטציה (בריבועים מצד שמאל בתחתית המסך), לסמן את אזור האנוטציה על הנספח ולמחוק (ע"י לחיצה על Delete במקלדת). לדוגמא- במידה והסטודנט מעוניין למחוק מירקור צהוב, עליו ללחוץ על אנוטצית המירקור, לסמן את המירקור הצהוב על הנספח עצמו, ולחיצה על Delete.