חשוב: על מנת שיתאפשר התהליך יש צורך בתוכנת אקסל תקינה המותקנת על גבי המחשב בו מבוצע המבחן  


בעת הבחינה במידה וישנם קבצים שעליהם יש לתת מענה יתווסף כפתור "קבצים"


בלחיצה יפתח חלון לבחירת הקובץ הרצוי 

בלחיצה על הקובץ הרצוי יפתח אקסל עם תוכן הקובץ שהועלה

  • ניתן לתת מענה בשימוש באקסל לפי הגדרות ותוכן הקובץ  
  • בסיום המענה על גבי הקובץ יש לשמור ולסגור
  • ניתן לערוך שוב את המענה על ידי חזרה על התהליך הנ"ל