תוכן ענייניםמסך ראשי


מענה על שאלות

רשימת השאלות נמצאת בצד ימין של המסך וכוללת שני סוגי שאלות: פתוחות וסגורות (רבות ברירה).

את ניקוד השאלה ניתן לראות בצד שמאל של כותרת השאלה ברשימת השאלות.

כדי לעבור בין השאלות ניתן ללחוץ על השאלה הרצויה ברשימת השאלות או ללחוץ על לחצני הניווט בתחתית השאלה


שאלות סגורות

 • מענה על שאלה סגורה:  יש ללחוץ על מספר/אות התשובה הרצויה, ניתן לבחור רק תשובה אחת. התשובה שנבחרה תצבע בצבע ירוק.

 • ביטול תשובה: במידה וברצונכם לבטל את התשובה שבחרתם, לחצו שוב על התשובה. תופיע ההודעה הבאה:
  בכדי לבטל את התשובה, לחצו על כן


 • שינוי תשובה: לבחירה של תשובה אחרת מזו שנבחרה, לחצו על התשובה החדשה, תופיע ההודעה הבאה:
  לחצו על כן.
  אם לחצתם בטעות על תשובה אחרת, תוכלו לבטל על ידי לחיצה על ביטול בחלון ההודעה.

שאלות פתוחות

בשאלה פתוחה יש להקליד את התשובה במקום המיועד.
ניתן לערוך את הטקסט על ידי שימוש בכלים השונים בסרגל הכלים, כמו כן, ניתן להוסיף, טבלאות, נוסחאות תמונות ועוד.

במעבר על כל אחד מהכפתורים בסרגל הכלים תופיע תגית קטנה המתארת את פעולת הכפתור.

במידה ומוגדרת הגבלת מילים לתשובה, היא תופיע בתחתית חלון התשובה.


שאלת בחירה

שאלת בחירה היא חלק מקבוצת שאלות שיש לענות על חלק מהן על פי בחירתכם. לדוגמא: לענות על 2 שאלות מתוך 5

ניתן לזהות שאלות בחירה בשתי צורות:

 • ברשימת השאלות  - מופיע שאלת בחירה ואת מספר השאלות שיש לבחור
 • בחלק העליון של שאלת בחירה יופיע הסבראחרי שניתנה תשובה לכמות השאלות הנדרשת מתוך קבוצת הבחירה, השאלות שלא נבחרו יופיעו כלא זמינות ובלחיצה תופיע הודעה.
  כדי לענות על שאלה אחרת מתוך הקבוצה, יש תחילה לבטל את התשובה באחת השאלות שנענו.

שאלת בונוס

ניתן לזהות שאלת בונוס בשתי דרכים:

 • בגוף השאלה מצויין שאלת בונוס

 • ברשימת השאלות מופיע האייקון:

שליחת שאלה למרצה

במידה ובזמן המבחן תרצו לשלוח שאלה למרצה, ניתן לעשות זאת באמצעות לחצן ההודעות בחלק העליון של המסך.ההודעה תתייחס באופן אוטומטי לשאלה המסומנת. יש להקליד את ההודעה וללחוץ על "משלוח הודעה".


קבלת תשובה/הודעה מהמרצה

כאשר המרצה עונה לשאלה או שולח הודעה כללית יופיע חלון התראה על גבי הבחינה


במידה והמרצה שלח תשובה המתייחסת לשאלה ספציפית, יופיע מספר השאלה בגוף ההודעה (במידה ומדובר בבחינה בה השאלות מעורבלות, מספר השאלה יהיה יחסי לכל נבחן).

תשובת המרצה תופיע בגוף השאלה הרלוונטית. ההתראות והתשובות יוצגו לכל הנבחנים ולא רק לנבחנים ששאלו את השאלה.


בלחיצה על לחצן ההודעות יופיעו כל ההודעות שנשלחו במהלך הבחינה


הגשת בחינה

כדי לסיים את הבחינה יש ללחוץ על הגשת בחינה

לאחר הלחיצה על כפתור "הגשת בחינה" יופיע חלון סיכום מבחן. בחלון זה ניתן לראות את הפרטים הבאים:

 • שאלות שנענו יופיעו בצבע ירוק
 • שאלות חובה שלא נענו יופיעו בצבע אדום
 • שאלות בחירה שלא נענו יופיעו בצבע אפור
כדי לחזור ולבצע תיקונים לבחינה, לחצו על חזרה למבחן, לחזרה לשאלה ספציפית לחצו עליה במסך הסיכום.
כדי להמשיך ולהגיש את הבחינה, לחצו על הגשת בחינה.
Summary

לאחר לחיצה על הגשת בחינה, תופיע התראה אחרונה:

final notice

כדי לחזור ולבצע תיקונים לבחינה, לחצו על חזרה למבחןכדי להמשיך ולהגיש את הבחינה, לחצו על הגשת בחינה.


לאחר הגשת הבחינה לחצו על סגירה ויציאה מהבחינה

סריקת תשובה

ישנן שאלות פתוחות בהן תנתן אפשרות לסרוק את התשובה ולהעלותה לבחינה לאחר הלחיצה על הגשת הבחינה.

בשאלות שבהן האפשרות סריקה והעלאה מתאפשרת תופיע הודעה מעל גוף השאלה:

בשאלות אלו ניתן עדיין לתת מענה בתיבת הטקסט הייעודית לשאלה.

לחצו כאן להנחיות המלאות לביצוע סריקת תשובות למבחן.