במידה ופתחתם את המערכת ייתכן והיא תבצע עדכון.
הורדת העדכון תחל באופן אוטומטי:

בסיום ההורדה יש ללחוץ על "Apply Update"

בסיום התקנת העדכון יופיע מסך הכניסה